Bài viết
Mạn đàm: "Thời thế"
18/02/2013 9:18:36 CH
Chúng ta thường hay nói "thời thế đã thay đổi". Vậy, "thời thế" là gì và thời thế thay đổi là thay đổi cái gì và thay đổi như thế nào?
 
"Thời thế" là tình tình xã hội tại một thời điểm nhất định. "Thời thế thay đổi" hiểu một cách đơn giản nhất là những thay đổi xung quanh chúng ta trong một thời gian và không gian xác định, nhưng hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin và toàn cầu hóa thì không gian được mở rộng ra toàn thế giới, ta gọi đó là "thế giới phẳng".
 
Thời thế thay đổi chẳng qua là con người thay đổi, con người tạo ra sự thay đổi, nói một cách chính xác nhất là con người đã dùng trí tuệ và tư duy của mình để thay đổi thời cuộc. Từ khi người Anh phát minh ra đầu máy hơi nước, rồi một loạt các phát minh khác khiến thời thế thay đổi một cách "chóng mặt". Cái gốc rễ của sự thay đổi là tư duy, trí tuệ, và khoa học kỹ thuật là kết quả của những yếu tố trên. Khoa học kỹ thuật phát triển lại tạo ra một guồng mới khiến tư duy thay đổi theo, cứ như vậy thế giới luôn luôn vận động. Sự thay đổi của thời thế thường có hai mặt: mặt tích cực và tiêu cực. Thường thì mặt tích cực bao giờ cũng nhiều hơn và chúng ta phải biết phát huy triệt để mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực.
 
Vậy, ta thường bảo nhau "thời thế đã thay đổi rồi, mình cũng phải thay đổi thôi" là để nhắc nhở nhau luôn phải chú ý đến cái hiện tại, thay đổi để phù hợp với sự thay đổi, sống với thực tại và không ngừng tư duy, hành động để có một "thời thế" tương lai tốt đẹp hơn.
 
Nguyễn Tuấn Anh
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.)
Ý kiến của bạn