Kinh tế - Chính tri
Cái gọi là kinh tế Việt Nam…
Mỗi tuần tôi đều nhận vài Email hỏi sao bác không viết bài về kinh tế Việt Nam? Nhiều lý do; nhưng các trợ lý của tôi lại lưu ý là các bài viết về kinh tế của tôi thực ra cũng không nhiều người đọc. Những bài của khách khá nổi danh như anh Phạm Đỗ Chí,...
Những vấn đề cấp bách về chính sách an sinh xã hội hiện nay ở nước ta
Trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường, vấn đề an sinh xã hội ngày càng có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho đời sống các thành viên trong xã hội trước những biến động khó lường, như những rủi ro trong kinh tế thị trường, những rủi ro...
Vì sao các nhà trí thức phản đối chủ nghĩa tư bản? – Phần đầu
Mọi người đều biết rằng các nhà tri thức trên khắp thế giới là một trong số những người chống chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường quyết liệt nhất và kiên trì nhất. Các nhà văn, nhà báo, các giáo sư đại học theo đường lối tả khuynh ở đâu cũng có tỉ...
Các loại quyền lực
Trong bài “Quyền lực là gì?”, tôi đã nhắc đến hai loại quyền lực: tuyệt đối và tương đối. Đó là cách phân loại đơn giản nhất, chủ yếu dựa trên thể chế. Trong bài “Quyền lực”, trước đó, tôi cũng đã nêu lên một số cách phân loại quyền lực. Trong bài này,...
Mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường – vấn đề cấp bách trong cuộc sống hiện nay
Đây là mối quan hệ giữa con người, xã hội với giới tự nhiên trong quá trình hoạt động kinh tế suốt chiều dài lịch sử. Nhưng mối quan hệ này đã biến đổi nhanh từ khi loài người hình thành nền kinh tế thị trường hiện đại từ thế kỷ 18.
Việt Nam là bài học kinh tế cho Myanmar
Myanmar đang được kỳ vọng thành con hổ châu Á nhưng nếu không duy trì cải cách kinh tế, nước này sẽ rơi vào tình trạng như Việt Nam - tăng trưởng chậm, vốn đầu tư nước ngoài giảm và doanh nghiệp kém năng suất.