Kinh tế - Chính tri
22 câu nói của Lenin
Hệ tư tưởng của ông ta đã được Hồ Chí Minh và đảng Cổng Sản lấy làm nền tảng cho đất nước Việt Nam. Tôi sẽ không nhận xét gì, nhường phần đó cho các bạn. Tôi xin bắt đầu với 1 câu dành cho các bạn trẻ Việt Nam.
35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc
Tháng 1/1979, Việt Nam mở chiến dịch Tây Nam lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ thân Trung Quốc tại Campuchia, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố "dạy cho Việt Nam một bài học".
Xu hướng hình thành các RTA/FTA trong hệ thống thương mại thế giới ngày nay – Phần II
Tại khu vực Châu Á, cùng với những kế hoạch hành động của Diễn đàn APEC, một loạt các sáng kiến thỏa thuận khu vực mậu dịch tự do đã được triển khai từ những năm 1990 và phát triển mạnh mẽ thời gian gần đây như các thỏa thuận và sáng kiến FTA sau: Khu...
Xu hướng hình thành các RTA/FTA trong hệ thống thương mại thế giới ngày nay – Phần I
Nhìn lại lịch sử kinh tế thế giới, hoạt động ngoại thương giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ đã nở rộ từ thế kỷ XVI, sau đó bùng nổ trên quy mô toàn cầu vào thế kỷ XIX và thế kỷ XX, mặc dù có những quãng thời gian gián đoạn do nội chiến, xung đột và chiến...
Bài học từ sự sụp đổ của Liên bang Xô viết – Phần cuối
Mặt trái của cơ chế thị trường cũng là một nguyên nhân. Nhưng nếu quá nhấn mạnh, cường điệu mặt trái của cơ chế thị trường thì khó lòng giải thích được những thoái hoá của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ Mao Trạch Đông, Xtalin...
Trung Quốc: Chia rẽ chính trị gia tăng – Phần cuối
Các sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây liên quan đến chính sách đối nội của Trung Quốc một lần nữa cho thấy bầu không khí sôi sục trong lĩnh vực tư tưởng và kình địch đang diễn ra trong bộ máy lãnh đạo và giới trí thức.