Kiến thức - Kỹ năng
Đánh giá bản thân bằng ma trận SWOT
Trong cuộc sống, ai biết cách tận dụng thế mạnh và tài năng của mình thì sẽ dễ dàng đạt được thành công cũng như gặp ít khó khăn hơn nếu nhận biết được điểm yếu và kiểm soát chúng.
Bố mẹ độc đoán, con dễ bảo thủ
Nếu những đứa trẻ buộc phải vâng lời người lớn trong mọi tình huống, chúng sẽ có xu hướng ủng hộ các quan điểm bảo thủ khi đến tuổi trưởng thành.