Kiến thức - Kỹ năng
Khái niệm và bản chất của nợ công – Phần đầu
Nợ công là một khái niệm tương đối phức tạp. Tuy nhiên, hầu hết những cách tiếp cận hiện nay đều cho rằng, nợ công là khoản nợ mà Chính phủ của một quốc gia phải chịu trách nhiệm trong việc chi trả khoản nợ đó.
Inbound Marketing là gì?
Inbound Marketing là một trường phái Marketing rất mới, đặc biệt là tại Việt Nam. Thuật ngữ Inbound Marketing lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2005 bởi Brian Halligan – CEO & Đồng sáng lập Hubspot. Do đó, những khái niệm và kiến thức trong bài viết...
‎10 NGUYÊN TẮC CĂN BẢN ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI CỦA GANDHI
THAY ĐỔI BẢN THÂN. Muốn thế giới thay đổi, hãy thay đổi bản thân mình trước. Tính vĩ đại của loài người không phải nằm ở việc có thể thay đổi được thế giới mà nằm ở khả năng thay đổi bản thân.
Cũng như sự cần thiết phải nắm rõ các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức bạn cung cấp, bạn cần thông hiểu vai trò và công việc khác nhau của mọi người trong tổ chức. Biết rõ công việc của đồng nghiệp sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với tư...
Giải thoát tri kiến
Tri kiến của con người lâu nay luôn mang theo cái tôi, lồng cái tôi vào trong đó. Cho nên thấy biết luôn bóp méo sự thật theo cái tôi, nhìn sự vật không đúng như thật. Thí dụ như khi nhìn một bình hoa.
Bí quyết hạnh phúc
Ngày hôm nay, tôi sẽ xóa khỏi sự quan tâm của mình hai ngày: đó là ngày hôm qua và ngày mai. Ngày hôm qua là kinh nghiệm để học hỏi còn ngày mai sẽ là kết quả của những gì bắt nguồn từ ngày hôm nay.