Kiến thức - Kỹ năng
Định lý Killy
Ai muốn làm được một sự nghiệp khiến người khác phải thần phục, nhất định phải có thái độ tích cực: thản nhiên như không trước những thất bại, không được gặp trắc trở là “chạy trốn vào vùng đồng hoang”. Nếu không, bạn sẽ mãi vô duyên với thành công. Chịu...
Tiền đề lý luận hình thành tư tưởng về quyền lực tri thức của Alvin Toffler – Phần II
Sau những ảnh hưởng của Plato và Aristotle thời kỳ cổ đại đến quan điểm của A.Toffler, ở thời kỳ trung cổ và cận đại, tư tưởng của A.Toffler về quyền lực tri thức còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những tư tưởng của Roger Bacon, Francis Bacon đến René Descartes…
Tiền đề lý luận hình thành tư tưởng về quyền lực tri thức của Alvin Toffler – Phần I
Mọi tư tưởng, học thuyết, lý luận trong các lĩnh vực như triết học, kinh tế, chính trị, xã hội học… ra đời sau đều là sự kế thừa và phát triển những tư tưởng trước đó. Những tinh hoa tinh thần của thời đại đó chính là sự kết tinh văn hóa cổ kim của nhân...
Tại sao các ngân hàng Trung ương có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế? – Phần II
Tường trình của các nhà kinh tế học về Cục Dự trữ Liên bang tác động lên nền kinh tế ra sao thông qua lượng cung và cầu tiền tệ là quan điểm thông thường của họ. Do đó một số ít nhà kinh tế, gồm cả chúng tôi, không đồng tình với quan điểm trên. Chúng...
Tại sao các ngân hàng Trung ương có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế? – Phần I
Bây giờ chúng ta đến với phần được coi là quan trọng nhất – ít nhất là có liên quan đến nền kinh tế thế giới trong phần này. Chúng ta thắc mắc “Tại sao các ngân hàng Trung ương (ở Mỹ là Cục Dự trữ Liên bang) có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế?”
Tầng lớp trí thức là gì? – Phần cuối
Những kẻ mọi rợ có văn hóa cao này tạo ra đa số tuyệt đối trong thành phần có văn hóa của xã hội, họ có mặt khắp nơi, ở đâu ta cũng có thể gặp: “họ có tiền của, họ tạo ra dư luận xã hội, họ nắm đa số trong các cơ quan quản lý mang tính tập thể và trong...