Chuyện - Thơ - Bút ký
Em đã thấy mùa xuân chưa
Em đã thấy mùa xuân chưa/ Khi những nhành cây đang thay mầu đổi sắc...
Đan tình
Em đan rồi...một mối tình đông mới
Đông non
Trời se lạnh nghiêng dáng đón đông non
Một nửa của anh
Em là hoa vẫn muôn đời thơm ngát
Thu đi
Ngậm ngùi thu, thương lá vàng gầy úa
Tháng mười
Tháng mười, yêu quá, tháng mười ơi