Bài viết
Ai cũng có thể làm lãnh đạo, vấn đề là cần bạn rèn luyện và hành động
01/02/2013 11:13:29 CH
Nhiều bạn sinh viên hỏi tôi rằng: Liệu em có thể làm lãnh đạo được không? Làm lãnh đạo cần những tố chất gì? Nếu muốn làm lãnh đạo thì phải bắt đầu từ đâu? Em học ngành này sau này có làm lãnh đạo được không? Khi nào em mới trở thành lãnh đạo?
 
Đây cũng là một số câu hỏi trong rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến lãnh đạo. Khi nói đến lãnh đạo người ta hay nghĩ đến những gì to tát như kiểu "ông nọ, bà kia". Định nghĩa ngắn gọn của lãnh đạo chính là "sự ảnh hưởng". Vậy chỉ cần có sự ảnh hưởng đến những người xung quanh thì đều là lãnh đạo. Chỉ có điều sự lãnh đạo đó ở cấp độ nào, phạm vi lãnh đạo ra sao và "chất" của lãnh đạo như thế nào. Chúng ta hàng ngày vẫn đang làm lãnh đạo, đó chính là lãnh đạo chính bản thân mình. Lãnh đạo bản thân là công việc khó nhất. Trong Kinh Phật có lời dạy "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". Muốn trở thành lãnh đạo của một tổ chức thì trước hết phải lãnh đạo tốt bản thân mình. Muốn trở thành một lãnh đạo tổ chức tài ba thì trước hết phải là một lãnh đạo bản thân tài ba. Lãnh đạo không phải thể hiện hoàn toàn ở chiếc "ghế" bạn đang ngối, không phải ở vị trí bạn được trao quyền mà lãnh đạo thể hiện trong tâm, trong trái tim và trong bộ não của mỗi người. Lãnh đạo thể hiện những điều bạn làm, bạn suy nghĩ và sự ảnh hưởng của bạn đến người khác chứ không phải là một cái chỉ tay kiểu "năm ngón". Bằng một trái tim nóng, trí óc thông minh và khí phách kiên định, thì ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba.
 
Các bạn sinh viên thì làm sao lãnh đạo mình học tập thật tốt trước đã, sau đó các bạn cũng có thể làm lãnh đạo những người xung quanh mình bằng cách gây ảnh hưởng lên họ (nên nhớ rằng phải là ảnh hưởng tích cực nhé) và những người xung quanh sẽ tự nguyện đi theo bạn, hành động cùng với bạn. Một nhân viên văn phòng cũng có thể đang là lãnh đạo nếu người đó đang có sự ảnh hưởng đến những đồng nghiệp quanh mình, đến các phòng ban, thậm chí với cấp trên của mình. Bạn có thể lãnh đạo cấp dưới, đồng cấp và cả cấp trên của mình nữa. Đọc đến đây nhiều bạn hỏi làm sao có thể trở thành lãnh đạo cấp trên của mình được? Thực ra là có đấy, tôi gọi đó là lãnh đạo 360 độ. Một bản kế hoạch bạn đưa ra mà được cấp trên tán thành và tổ chức hành động theo những gì bạn vạch ra là bạn đã lãnh đạo cấp trên của mình rồi đó. Hãy bằng trái tim, trí óc và khí phách các bạn có thể nâng tầm lãnh đạo của mình lên, vấn đề còn lại nằm chính trong con người bạn và thời gian đủ để cho bạn làm những việc cần thiết mà thôi.
 
Đôi điều chia sẻ cùng các em sinh viên và những ai đang muốn phát triển sự nghiệp làm lãnh đạo.
 
_Nguyễn Tuấn Anh_
Ý kiến của bạn